Over Guided Buying (CPQ)

De wereld wordt steeds kleiner en steeds sneller. Om te kunnen overleven kunnen onze klanten het zich niet permitteren om voor elk van hun klanten “het wiel opnieuw te moeten uitvinden” .

U wilt uw klant zoveel mogelijk flexibiliteit bieden, waarbij deze begeleid dient te worden in het koopproces op een dusdanige manier dat het geconfigureerde eindproduct perfect past binnen uw portfolio. Dit proces is bekend als “Guided Buying” en kan geautomatiseerd worden in de sales-configurator.

Vaak wordt dergelijke software ookwel aangeduid als CPQ software (Configure, Price and Quote)

De front-end van Merkato, waarin de behoeftes van de klant binnen de mogelijkheden worden vertaald naar een sluitende productdefinitie voorziet hierin.

Op basis van de productdefinitie wordt het product geconfigureerd, waarbij de trend natuurlijk is dat dit zoveel mogelijk gebeurt op basis van reeds bestaande modules en componenten. De output van dit proces kan diverse verschijningsvormen hebben. Een contract, een tekening, een werkinstructie, een CAD-model, een calculatie, etc.

nieuws

Nieuws RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)  is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. Ze geven de burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens. En ze beheren de reisdocumenten van het koninkrijk. (meer…)

Nieuws Demand Driven SupplyChain Sessions

Afgelopen week hebben wij samen met TradeCloud een seminar georganiseerd bij onze gezamenlijke klant Heering. Thema van dit seminar was het delen van informatie met toeleveranciers.

Bij traditionele bedrijven gaat de bestelling na order via een inkoper (al dan niet via fax) naar de leverancier. TradeCloud biedt bedrijven de mogelijkheid om hun behoefte via een portaal te delen met toeleveranciers. Hierdoor vervallen al een groot aantal, niet-waarde-toevoegende (bestel-) processen.

Steeds meer van onze klanten borgen ook kennis van leveranciers in onze Merkato software. Hierdoor maken ze werkvoorbereiding niet alleen bij zichzelf overbodig, maar ook bij hun toeleveranciers.
Tijdens het seminar lieten we zien hoe de kennis van Heering’s leverancier van schakelkasten gekoppeld is aan de offertegenerator van Heering. Hierdoor kan de schakelkasten leverancier (via TradeCloud) real-time zien hoeveel van zijn onderdelen er in the pipeline zitten en hier zijn beslissingen op baseren. Nog kortere levertijden en nog minder onnodig papierwerk is het resultaat.

Klik hier om te zien hoe de top van de maakindustrie denkt over ‘Demand Driven SupplyChain’.