Configureren

Icon Merkato Configure V1Onder configureren verstaan we het vertalen van de wensen van uw klant naar een klantspecifieke, door u leverbare oplossing.
Hierbij gebeurt zoveel mogelijk “achter de schermen” in de software. In de eenvoudige, dynamische userinterface worden alleen de relevante vragen gesteld.

De userinterface past zich steeds aan, op een zodanige manier dat alleen valide opties getoond worden.
Het is dus onmogelijk een product of dienst te verkopen die niet binnen uw technische of commerciële mogelijkheden ligt.
Ook kan er niets meer vergeten worden. Ter ondersteuning van het proces kan bijvoorbeeld nog informatie in de vorm van specificaties, folders of tekeningen gemakkelijk aan het model gekoppeld worden.

De redenen waarom bepaalde opties wel of niet mogelijk zijn kunnen heel erg complex zijn.
U legt deze kennis in Merkato één keer goed vast, waarna deze beschikbaar is voor iedereen die met het systeem werkt.
Wij laten de computer het moeilijke werk doen zodat u, uw verkopers, agenten en dealers zich kunnen concentreren op hun echte taak: Het contact met de klant en deze helpen bij het kiezen voor uw oplossing.

nieuws

Nieuws RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)  is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. Ze geven de burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens. En ze beheren de reisdocumenten van het koninkrijk. (meer…)

Nieuws Demand Driven SupplyChain Sessions

Afgelopen week hebben wij samen met TradeCloud een seminar georganiseerd bij onze gezamenlijke klant Heering. Thema van dit seminar was het delen van informatie met toeleveranciers.

Bij traditionele bedrijven gaat de bestelling na order via een inkoper (al dan niet via fax) naar de leverancier. TradeCloud biedt bedrijven de mogelijkheid om hun behoefte via een portaal te delen met toeleveranciers. Hierdoor vervallen al een groot aantal, niet-waarde-toevoegende (bestel-) processen.

Steeds meer van onze klanten borgen ook kennis van leveranciers in onze Merkato software. Hierdoor maken ze werkvoorbereiding niet alleen bij zichzelf overbodig, maar ook bij hun toeleveranciers.
Tijdens het seminar lieten we zien hoe de kennis van Heering’s leverancier van schakelkasten gekoppeld is aan de offertegenerator van Heering. Hierdoor kan de schakelkasten leverancier (via TradeCloud) real-time zien hoeveel van zijn onderdelen er in the pipeline zitten en hier zijn beslissingen op baseren. Nog kortere levertijden en nog minder onnodig papierwerk is het resultaat.

Klik hier om te zien hoe de top van de maakindustrie denkt over ‘Demand Driven SupplyChain’.