Achtergronden

23 september 2015 Achtergronden Autotranslate

Met de optie “AutoTranslate” wordt het vertalen van een model vereenvoudigd.

U werkt één model helemaal uit en bestempelt deze als de basis. In dit model vindt ook alle onderhoud plaats.  U hoeft dus maar één model te onderhouden !
lees meer

9 januari 2015 Achtergronden Super verkopers

Waarin onderscheidt de beste verkoper zich van de overige verkopers ?
Eén van de belangrijkste kenmerken van een goede verkoper is het stellen van de juiste vragen.
Daarnaast is het natuurlijk de kunst om de klant te overtuigen dat jij als verkoper de oplossing hebt voor zijn probleem.

De beste verkopers zijn vaak ervaren senioren die jaren in dienst zijn. In al die jaren hebben zij geleerd welke vragen je moet stellen en welke oplossingen er geboden kunnen worden met het product dat zij verkopen. Uitgaande van een complex productassortiment hebben deze verkopers er jaren over gedaan om de productkennis hun eigen te maken.

lees meer

8 november 2015 Achtergronden Kennis is Macht

”Scientia Potentia Est”

Vertaald naar het Nederlands betekend dit ”Kennis is macht”, een latijnse uitspraak van Francis Bacon uit het jaar 1597. Een term die meer dan vierhonderd jaar later, in een tijd waar termen als ‘informatiemaatschappij’ en ‘kenniseconomie”de boventoon voeren, actueler is dan ooit.

Met het internet als onuitputtelijke bron van informatie, zou je misschien denken dat dit machtsvoordeel teniet gedaan zou zijn. Maar niets is minder waar. Informatie is namelijk nog geen kennis.
Het woord kennis kan breed geïnterpreteerd worden, van vage bekende tot aan bewustzijn. Alle interpretaties van het woord kennis kun je herleiden naar ‘kennen’. Dit kennen is een gevolg van ervaring en weten.

lees meer

9 juli 2015 Achtergronden Wie zijn de gebruikers van de configurator

Wie zijn de gebruikers van de configurator

Stel,  je staat op het punt een webbased configurator aan te schaffen….

Bedenk vooraf goed wie je gebruikers zijn en welke eisen zij stellen aan een configurator? Op internet zijn talloze voorbeelden van flitsende flash configuratoren te vinden, maar heb je dat wel nodig? Het is een valkuil om direct te focussen op de gebruikers interface.

lees meer

24 april 2015 Achtergronden Smart Customization werkt!

Smart Customization werkt!
De themadag ‘Smart Customization’ 3 April jl. gehouden door het Mikrocentrum te Eindhoven toonde aan dat enkele bedrijven in Nederland grote resultaten hebben behaald met het implementeren van ‘Smart Customization’.
Enkele resultaten die gepresenteerd zijn tijdens deze themadag:

lees meer

16 januari 2015 Achtergronden Kennisverlies, een actueel gevaar voor elke organisatie

Nederland wil aansluiting houden bij de top van kennis-economieën. Momenteel staan wij nog op een achtste plaats, en de overheid heeft de wil uitgesproken dat Nederland weer in de top vijf terecht komt. Maar als je bedenkt dat er in China jaarlijks 2 miljoen mensen afstuderen in exacte vakken, en wij in Nederland juist te maken hebben met een tekort aan technisch opgeleide mensen, dan zal dit een lastige klus worden.

lees meer

18 december 2015 Achtergronden Productconfigurator als ‘bedrijfsnavigator’

Als productconfiguratie consultant probeer je vaak treffende voorbeelden te vinden die de kracht van een kennisdatabase goed weergeven. Vaak wordt aan de hand van sprekende voorbeelden, zoals het configureren van een auto, wel begrepen wat configureren inhoud, maar dit geeft meer de voordelen weer van een goed modulair ontwerp en een geslaagd standaardisatie proces.

lees meer

15 november 2015 Achtergronden Lean verkopen met een Guided Sales Solution

Lean verkopen met een Guided Sales Solution

Een standalone applicatie komt in de praktijk in veel gevallen neer op een calculatie sheet, eventueel uitgebreid met macro’s of visual basic scripts (om bijvoorbeeld artikelen te koppelen die geëxporteerd zijn uit een ERP -systeem). Elke verkoper heeft een kopie van deze applicatie op zijn laptop. In veel gevallen beperken deze applicaties zich tot het calculeren van een prijs, het genereren van een complete offerte met offerte teksten is niet mogelijk.

lees meer

9 oktober 2015 Achtergronden Salesconfiguratie als verkoopstrategie

In tijden van economische recessie neemt de druk op verkoop toe. Het aantal offertes is vaak nog groot, de scoringskans daarentegen niet. Bedrijven kunnen zicht niet meer de ‘luxe’ permitteren om selectief om te gaan met het aanbod offertes. Elke niet aangeboden offerte is een gemiste kans op belangrijke omzet.

lees meer

22 september 2015 Achtergronden Excel begin van het probleem

‘Excel’ een goed begin, of begin van een probleem?

Excel is misschien wel de meest gebruikte applicatie om processen te automatiseren binnen bedrijven. Dat is ook niet zo verwonderlijk want Excel is zeer flexibel, iedereen heeft het, iedereen kan er mee werken en in combinatie met wat visual basic kun je zeer geavanceerde en complexe problemen te lijf gaan.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel bedrijven zowel in dienstverlening als in de machinebouw met Excel offerte calculatie tools of zelfs productconfiguratie tools gemaakt hebben. Deze tools kunnen bijvoorbeeld stuklijsten genereren die ingelezen kunnen worden in ERP-systemen.

lees meer

16 mei 2015 Achtergronden Calculeren op het scherpst van de (gulden) snede

Onderstaand artikel beschrijft de opkomst van de aanbieders van on-line drukwerk. lees meer

nieuws

Nieuws RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)  is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. Ze geven de burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens. En ze beheren de reisdocumenten van het koninkrijk. (meer…)

Nieuws Demand Driven SupplyChain Sessions

Afgelopen week hebben wij samen met TradeCloud een seminar georganiseerd bij onze gezamenlijke klant Heering. Thema van dit seminar was het delen van informatie met toeleveranciers.

Bij traditionele bedrijven gaat de bestelling na order via een inkoper (al dan niet via fax) naar de leverancier. TradeCloud biedt bedrijven de mogelijkheid om hun behoefte via een portaal te delen met toeleveranciers. Hierdoor vervallen al een groot aantal, niet-waarde-toevoegende (bestel-) processen.

Steeds meer van onze klanten borgen ook kennis van leveranciers in onze Merkato software. Hierdoor maken ze werkvoorbereiding niet alleen bij zichzelf overbodig, maar ook bij hun toeleveranciers.
Tijdens het seminar lieten we zien hoe de kennis van Heering’s leverancier van schakelkasten gekoppeld is aan de offertegenerator van Heering. Hierdoor kan de schakelkasten leverancier (via TradeCloud) real-time zien hoeveel van zijn onderdelen er in the pipeline zitten en hier zijn beslissingen op baseren. Nog kortere levertijden en nog minder onnodig papierwerk is het resultaat.

Klik hier om te zien hoe de top van de maakindustrie denkt over ‘Demand Driven SupplyChain’.